Application Form

Đơn ứng tuyển

Vị trí ứng tuyển:
3D Animator

  • Sơ yếu lý lịch (CV)
   [Bắt buộc / tối đa 5MB]

  • Tác phẩm (Porfolio)
   [không bắt buộc / tối đa 20MB]

  • * Hãy đính kèm bằng định dạng PDF, Word hoặc là ZIP.

  • * Trường hợp dung lượng tác phẩm (Porfolio) quá lớn, vui lòng tải file lên google drive rồi chia sẻ với chúng tôi.